EMOS Alumatic s.r.o.

Slovenská republika

Servis

   V prípade poruchy alebo iných problémov môžete kontaktovať našu servisnú linku. Taktiež môžete využiť náš servisný formulár pre objednávku opravy, alebo povinnej servisnej prehliadky automatických dverí.

 

Turniketové a karuselové dvere

   Ako sa hovorí, všetko má svoje výhody aj nevýhody. V tejto súvislosti môžeme hovoriť aj o rôznorodých riešeniach vstupov do budov. Hoci, sú realizované v súlade s požiadavkami a trendmi doby, niektoré môžu mať výhody pred inými. Platí to najmä o turniketových a karuselových dverách. Sú miesta, kde je ich použitie vhodnejšie ako štandardné automatické dvere. Predovšetkým v objektoch, kde z hľadiska konštrukcie budovy hrozí tzv. komínový efekt, napríklad v budove, ktorá má hneď za vstupom veľké schodisko alebo priestor s veľkou zhromažďovacou plochou. K takýmto objektom nesporne patria veľké obchodné domy, nástupné stanice pre veľký počet ľudí, alebo niektoré priestory väčších firiem.