EMOS Alumatic s.r.o.

Slovenská republika

Servis

   V prípade poruchy alebo iných problémov môžete kontaktovať našu servisnú linku. Taktiež môžete využiť náš servisný formulár pre objednávku opravy, alebo povinnej servisnej prehliadky automatických dverí.

 

Protipožiarne dvere

   Výstavba nových obchodných centier prináša okrem pohodlného nakupovania i potrebu parkovania vozidiel. Toto dočasné odloženie automobilov v moderných parkovacích domoch, umiestnených v jednej budove s predajnými priestormi, zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiaru. Je to to najhoršie, čo si vieme predstaviť, preto treba vykonať všetky možné opatrenia, na čo najväčšie zníženie škôd a ochranu osôb. Podobný problém je i v nemocniciach, v priemyselných objektoch, hoteloch, teda všade, kde sú naprojektované viaceré požiarné úseky.

   Na rozdiel od nepožiarných dverí na vstupoch, kde sa vyžaduje ich otvorenie na únik osôb, požiarne dvere musia uzavrieť požiarný úsek a tým zabrániť šíreniu ohňa. Takéto dvere sa vyrábajú v rôznych stupňoch požiarnej odolnosti. ktoré sa odlišujú konštrukciou i výplňou. Automatické posuvné dvere sa musia dať zavrieť, ale v prípade akútnej potreby sa musia dať ich krídla ešte manuálne odsunúť a opäť zavrieť. Trend mnohopodlažných stavieb budovaných na rozľahlých pozemkoch bude čoraz intenzívnejšie vyžadovať aj moderné automatické požiarne uzávery.Naša spoločnosť vyrába hliníkové protipožiarne dvere zo sytému SAPA SFB 2074. Ako výplň sa používa protipožiarne sklo, ktoré je naplnené špeciálnym gélom. Pri bežných podminekach je gél transparentný, no pri vysokej teplote spôsobenej požiarom mení skupenstvo na tuhé, čo má za následok dodržanie príslušnej požiarnej odolnosti a neprehorenie dverí. Taktiež je možné použiť pevnú výplň samostatne, alebo v kombinácií so sklenenou výplňou.

  Naša spoločnosť vyrába:

- certifikované požiarne hliníkové ručné dvere s odolnosťou EI 60
 
- certifikované automatické posuvné požiarne dvere s odolnosťou EI 30


Automatické aj ručné dvere je možné vyrobiť ako jednokrídlové alebo dvojkrídlové.

   Možnosť ďalšieho príslušenstva pre ručné požiarne dvere: samozatvárač s PO, koordinátor, rôzne typy zámkov.
Príslušenstvo pre automatické požiarne posuvné dvere je totožné so štandardnými dverami.

Dopyt pre produkt
Meno a priezvisko *
Spoločnosť
Telefón *
E-mail
Príloha


Popis dopytu *

* Povinné pole

Súhlasím so spracovaním osobných údajov