EMOS Alumatic s.r.o.

Slovenská republika

Servis

   V prípade poruchy alebo iných problémov môžete kontaktovať našu servisnú linku. Taktiež môžete využiť náš servisný formulár pre objednávku opravy, alebo povinnej servisnej prehliadky automatických dverí.

 

Systém dverných krídel

Automatické dvere » Systém dverných krídel

   Výber hliníkového systému pre dverné krídla závisí na viacerých faktoroch. Najhlavnejším je zváženie umiestnenia krídel. Pokiaľ sa vyžaduje nízky koeficient prestupu tepla, je v hodné použiť pre krídla systém EA50 s prerušeným tepelným mostom. Pokiaľ budú automatické dvere umiestnené v interiéri, alebo nie je jednoznačne určená tepelná požiadavka, môže sa použiť systém IRDS28 s jednosklom, alebo izolačným dvojsklom v prípade inštalácie dverí do exteriéru.
  Systémy IRDS28 a EA50 tvorí ponuka hliníkových profilov a gumových tesnení, ktoré boli vyvinuté našou spoločnosťou.