EMOS Alumatic s.r.o.

Slovenská republika

Servis

   V prípade poruchy alebo iných problémov môžete kontaktovať našu servisnú linku. Taktiež môžete využiť náš servisný formulár pre objednávku opravy, alebo povinnej servisnej prehliadky automatických dverí.

 

Konštrukcia

Turniketové a karuselové dvere » Konštrukcia

   Základnou výhodou turniketových dverí na rozdiel od ostatných typov je ich schopnosť zabrániť prievanu. Prícíp ich konštrukcie totiž znemožňuje priamy únik teplého vzduchu z interiéru a nedovolí chladnému vzduchu prenikať dnu. Otvor je i za pohybu stále uzavretý. Hoci čiastočná výmena vzduchu nastane pri otočení segmentu. Únik tepla je však nepriamy. Častým a opodstatneným použitím je vstup do hotela či vestibulu väčšej budovy, autobusových či železničných staníc, ale aj  nákupných centier. 

 Podľa konštrukcie možno otočné turniketové dvere rozdeliť na dva základné typy:

-  so stredovou osou - turniket
-  bez stredovej osi - karusel

  Turnikety so stredovou osou sú charakteristické rozdelením vnútorného priestoru na segmenty pomocou presklených krídiel umiestnených okolo osi turniketu. Podľa počtu krídiel sú štandardne používané typy: dvojkrídlový, trojkrídlový a štvorkrídlový. Základné prvky tvoria: pevná časť-stator (hliníková konštrukcia s oblúkovým sklom) a pohyblivá časť-rotor (stredová os s krídlami).

   Karusely tvoria veľmi špeciálnu a technicky zložitú kategóriu. Vyznačujú sa tým že neobsahujú stredovú os. Základné časti tvoria opäť stator a rotor s tým rozdielom, že rotor je zavesený v dráhe, ktorá je umiestnená v statorovej časti vo venci karuselu. Taktiež je možné do predelovacej steny rotoru umiestniť dverné krídla, ktoré potom plnia panikovú funkciu. Pri dostatočnej konštrukčnej veľkosti môže bez problémov cez karusel prejsť osobný automobil.